GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, nazywana również BGB-Gesellschaft) czyli spółka prawa cywilnego (spółka cywilna). Jedna z prostszych form prawnych, dla której stworzenia nie wymaga się ani kapitału minimalnego ani wpisu do rejestru handlowego. Spółka ta może zostać stworzona dla dowolnego celu, do którego to realizacji wspólnicy zmierzają solidarnie odpowiadając za zobowiązania spółki. GbR cieszy się dość wysokim prestiżem oraz szerokim polem decyzyjnym. M.in. dzięki niewielu tylko formalnościom GbR nadaje się w szczególności dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą wraz z kilkoma partnerami.