GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft)

GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung i Co. Kommanditgesellschaft) czyli spółka komandytowa, do której przystąpiła spółka z o. o., stając się w niej osobiście odpowiadającym wspólnikiem (komplementariuszem). Inne osoby - najczęściej wspólnicy spółki z o. o. - są w tej konstelacji komandytariuszami. W ten sposób GmbH & Co. KG osiąga ograniczenie jej odpowiedzialności na kapitale spółki z o. o. W praktyce tę formę spółki osobowej często traktuje się jako spółkę kapitałową. Wyjątkiem jest tutaj prawo podatkowe, z którego to względu założenie GmbH & Co. KG okazuje się częstokroć sensowne (odpada m. in. podatek od osób prawnych). Ponadto forma ta pozwala na wyłączenie albo ograniczenie odpowiedzialności osób stojących za spółką.