KG (Kommanditgesellschaft)

KG (Kommanditgesellschaft) czyli spółka komandytowa. Bez kapitału minimalnego i z ograniczeniem odpowiedzialności komandytariusza. Dużo formalności, wymierne jednak też pole do manewrów oraz uznanie na rynku. Konieczny wpis do rejestru handlowego. Forma odpowiednia dla np. pojedyńczych przedsiębiorców wspomaganych przez partnera finansowego.