KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien)

<sup>KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) czyli spółka komandytowo-akcyjna, szczególna forma spółki akcyjnej, występująca jednak dużo rzadziej aniżeli ta ostatnia. Dla jej funkcjonowania znajdują zastosowanie zarówno przepisy dot. spółek komandytowych (np. odnośnie pozycji komplementariusza jako odpowiedzialnego wb wierzycieli) jak i akcyjnych (w większości pozostałych kwestii). KGaA posiada więc osobowość prawną, a jej komplementariusze mają pozycje podobną do zarządu spółki akcyjnej, jeśli chodzi o kierownictwo firmy i jej reprezentację. Jednocześnie mogą oni jednak nabywać akcje stając się tym samym komandytariuszami. Ponadto powołuje się radę nadzorczą i walne zgromadzenie. Odpowiedzialność cywilną ponoszą w tej konstelacji akcjonariusze komandytowi na zasadach AG oraz komplementariusz jak przy KG.</sup>