PartG (Partnerschaft)

<sup>PartG (Partnerschaft lub Partnerschaftsgesellschaft) czyli spółka partnerska, bez kapitału minimalnego i z możliwością ograniczenia odpowiedzialności cywilnej partnerów, służąca im do wspólnego wykonywania zawodu (dot. tzw. wolnych zawodów). I ta forma prawna cieszy się dużym prestiżem i daje jej uczestnikom szerokie pole decyzyjne. Z jej utworzeniem związany jest obowiązek wpisu do rejestru partnerskiego oraz sporo formalności.</sup>