Preisangabenverordnung (PAngV)

Siehe „Preisangaben“.