Stille Gesellschaft

Stille Gesellschaft - spółka cicha, której charakterystyczną cechą jest brak wspólnego majątku spółki. Wkład wspólnika cichego do spółki przechodzi do majątku właściciela spółki. Tym samym ograniczona zostaje odpowiedzialność cywilna, ale też kompetencja decyzyjna wspólnika cichego. Stille Gesellschaft jest mało sformalizowana i nie wymaga wpisu do rejestru handlowego, dlatego nadaje się przede wszystkim organizacji kooperacji pomiędzy przyjaciółmi tudzież krewnymi, bez konieczności ich intensywnego absorbowania w interesy spółki.