Upomnienie 1. – przypomnienie o zapłacie

Istotnym jest, aby wezwanie do wykonania świadczenia było jednoznaczne, zwroty jak np.:
“<i>man wäre dankbar, wenn man die Leistung erwarten dürfe</i>“
są niewystarczające. Do upomnienia warto załączyć kopię niezapłaconej faktury. Na tym etapie wystarczy jednoznaczne nazwanie żądania zapłaty wymagalnej kwoty, bez grożenia odsetkami, ustanawiania terminów etc. Przykładowe wezwanie do zapłaty w ramach pierwszego upomnienia może brzmieć następująco:
<i>Zahlungserinnerung </i>
<i> </i>
<i>Rechnung Nr. … vom …</i>
<i> </i>
<i>Sehr geehrte …</i>
<i> </i>
<i>auf unsere o. g. Rechnung haben wir noch keinen Zahlungseingang feststellen können.</i>
<i> </i>
<i>Falls diese Rechnung Ihrer Aufmerksamkeit entgangen ist, haben wir Ihnen eine Kopie unserer Rechnung beigefügt.</i>
<i>Wir bitten Sie, die Regulierung nachzuholen und sehen dem Eingang Ihrer Zahlung entgegen. </i>
<i> </i>
<i>Sollten Sie zwischenzeitlich die Zahlung bereits geleistet haben, betrachten Sie bitte dieses Schreiben als gegenstandslos. </i>
<i> </i>
<i>Mit freundlichen Grüßen, </i>