Upomnienie 3. – zagrożenie dalszymi krokami prawnymi

Wystosowanie trzeciego upomnienia ma sens wówczas, kiedy istnieje jakakolwiek szansa płatności ze strony dłużnika lub wierzyciel np. w związku z długoletnią współpracą z dłużnikiem chciałby - jeszcze - uniknąć postępowania sądowego. W takim upomnieniu można nazwać dalsze kroki, jakie zostaną wszczęte, jeśli dłużnik nie uiści żądanej kwoty (np. włączenie adwokata, biura windykacyjnego albo wszczęcie postępowania sądowego). Brzmienie trzeciego upomnienia może być następujące:
<i>Letzte Mahnung</i>
<i> </i>
<i>Rechnung Nr. … vom …</i>
<i> </i>
<i>Sehr geehrte …</i>
<i> </i>
<i>trotz unserer schriftlichen Erinnerungen vom … und vom … konnten wir bis heutigem Tag keinen Zahlungseingang feststellen. </i>
<i> </i>
<i>Zur Zahlung offen sind folgende Beiträge: </i>
<i>Rechnungsbetrag: … EUR</i>
<i>Verzugszinsen (…%): … EUR </i>
<i>Mahnkosten: … EUR</i>
<i>Summe: … EUR</i>
<i> </i>
<i>Wir bitten Sie letztmalig, den fälligen Betrag bis zum … auf unser Konto einzuzahlen. </i>
<i> </i>
<i>Sollte auch dieser Termin ohne Geldeingang auf unserem Konto verstreichen, sehen wir uns gezwungen, ohne erneute Aufforderung, gerichtliche Schritte einzuleiten. Bitte beachten Sie, dass mit den daraus entstehenden erhöhten Kosten Sie belastet werden. </i>
<i> </i>
<i>Hat sich die Mahnung mit Ihrer Zahlung überschnitten, bitten wir Sie, dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.</i>
<i>Mit freundlichen Grüßen </i>